THANG ĐIỂM TRẦM CẢM RÚT GỌN CỦA BECK - 13 MỤC

Họ và tên:
Ngày sinh:
Số điện thoại:
Giới tính:

Hướng dẫn cách thực hiện:
Bảng câu hỏi này bao gồm 13 mục. Trong mỗi mục sẽ có nhiều mức độ cảm xúc khác nhau. Bạn hãy đọc kỹ và click vào mức độ tương ứng với tình trạng của mình

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.


H.
I.
J.
K.
L.
M.