THANG ĐO VANDERBILT – RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý
DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Họ tên trẻ:
Ngày sinh:
Lớp:
Số điện thoại phụ huynh:

Hướng dẫn cách thực hiện:
Dưới đây là một số biểu hiện có thể xuất hiện ở trẻ trong vòng 6 tháng qua. Anh/chị hãy click vào mức độ tương ứng phù hợp của trẻ

STT Biểu hiện Không bao giờ Đôi khi Thường xuyên Rất thường xuyên
1 Khó tập trung chú ý cao vào các chi tiết hoặc thường mắc lỗi do cẩu thả khi làm bài ở trường học, ở nhà hay trong các hoạt động khác
2 Khó duy trì chú ý nhiệm vụ hoặc hoạt động giải trí
3 Có vẻ không chăm chú vào điều người đối thoại đang nói.
4 Không theo dõi các hướng dẫn và không làm hết các bài tập ở trường, các việc vặt hoặc những nhiệm vụ khác( không phải là hành vi chống đối hay không hiểu được lời hướng dẫn)
5 Khó tổ chức các nhiệm vụ và hoạt động
6 Né tránh, không thích hoặc miễn cưỡng tham gia vào các hoạt động đòi hỏi phải duy trì nổ lực trí tuệ.
7 Quên những thứ quan trọng cho nhiệm vụ hoặc hoạt động( đồ chơi, sách vở, dụng cụ học tập)
8 Dễ bị sao nhãng bỡi những kích thích bên ngoài
9 Đãng trí trong các hoạt động hàng ngày.
10 Hay cựa quậy tay chân hoặc cả người khi ngồi.
11 Rời khỏi ghế trong lớp học hay trong những trường hợp cần ngồi ở chỗ cố định
12 Chạy hoặc leo trèo quá mức trong những tình huống không phù hợp.
13 Khó khăn khi chơi hoặc tham gia một cách yên tĩnh vào các hoạt động giải trí.
14 Hoạt động liên tục luôn tay, chân.
15 Nói quá nhiều
16 Đưa ra câu trả lời trước khi người đặt câu hỏi chưa hoàn tất
17 Khó chờ đến lượt mình
18 Cắt ngang hoặc chen ngang vào khi người khác đang nói